Top20 เกมส์ | เกมส์ผจญภัย ต่อสู้ | เกมส์กีฬา | เกมส์ใช้ความคิด | เกมส์ยิง | เกมส์ใช้ความชำนาญ

samurai-warriorเป็นเกมส์การต่อสู้เหมือนกับในตู้เหมส์เลย หนุกมากๆ