Top20 เกมส์ | เกมส์ผจญภัย ต่อสู้ | เกมส์กีฬา | เกมส์ใช้ความคิด | เกมส์ยิง | เกมส์ใช้ความชำนาญ

dynastystreetเกมต่อสู้ ตัวเส้นครับ สนุกมากครับภาคนี้ มีใช้อาวุธด้วยต้องหาทางผ่านฉากค้วยครับ