Top20 เกมส์ | เกมส์ผจญภัย ต่อสู้ | เกมส์กีฬา | เกมส์ใช้ความคิด | เกมส์ยิง | เกมส์ใช้ความชำนาญ

detonatorเป็นเกมส์ที่ต้องใช้ความคิดในการทำให้ระเบิด ระเบิดทั้งหมด